Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
piątek 28 listopad 2014

I Sesja Rady Gminy Marklowice - VI Kdencja

Informuje się, że w dniu 1 grudnia 2014 r. o godz. 9.00 odbędzie się inauguracyjna I Sesja Rady Gminy Marklowice VI Kadencji.

 

Porządek obrad w załączeniu.

 

Wycieczka Towarzystwa Miłośników Marklowic do Ołomuńca w Czechach.

051W dniu 18 października b.r. miała miejsce wycieczka Towarzystwa Miłośników Marklowic do Ołomuńca. Jesienna aura wspaniale dopisała i uczestnicy mogli przespacerować się leśną trasą do miejsca, gdzie eksponowane jest źródło rzeki Odry.
Z kolei odwiedzony Ołomuniec stanowi szczególną miejscowość na mapie Czech. Przez wiele wieków miasto było historyczną stolicą Moraw. Tutaj zachowało swą świetność kilka kościołów epoki baroku, ponadto gotyckich i romańskich, oraz wiele innych imponujących zabytków budownictwa i rzeźby. Ołomuniec stanowi również funkcjonującą od wieków do chwili obecnej - stolicę kościelną dla katolickiej archidiecezji ołomunieckiej i dla diecezji kościoła husyckiego. Tutaj działa uniwersytet założony w średniowieczu jako drugi po uniwersytecie praskim. Podczas wojny trzydziestoletniej wojska szwedzkie zdobyły Ołomuniec. Było to w roku 1642. Odtąd miasto utraciło swoje wcześniejsze znaczenie na rzecz Brna.

Czytaj więcej: Wycieczka Towarzystwa Miłośników Marklowic do Ołomuńca w Czechach.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Marklowice na udzielenie świadczenia usług zdrowotnych na 2015 rok.

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Marklowice ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert
na udzielenie świadczeń zdrowotnych


Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z póź, zm.)

ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU:
1. Nazwa i siedziba organu ogłaszającego konkurs:
Gmina Marklowice, ul. Wyzwolenia 71, 44-321 Marklowice

2. Przedmiot konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1. Elektromasażu dorosłych i dzieci
2. Szczepienia przeciw rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy i brodawkom płciowym szczepionkączterowalentną – dziewczyny z II klasy gimnazjum.

Czytaj więcej: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Marklowice na udzielenie...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Marklowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu 2015 roku

Wójt Gminy Marklowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego Gminy Marklowice w zakresie rozwoju sportu.


I.Cel publiczny realizowanych zadań

Celem publicznym realizowanych zadań jest poprawa warunków uprawiania sportu na terenie Gminy oraz zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez organizacje sportowe.

II.Wysokość środków na realizację zadania w roku 2014 wynosiła 70.308,00 złotych

III.Zasady przyznania dotacji

1.Konkurs adresowany jest do podmiotów, działających na obszarze Gminy Marklowice i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

2.Wnioski należy składać od 19.11.2014 – 19.12.2014 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Marklowice, ul. Wyzwolenia 71, 44-321 Marklowice.

Czytaj więcej: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Marklowice w zakresie...

Ogłoszenie Otwartego Kunkursu ofert na zadania publiczne Gminy Marklowice w dziedzinie "kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji" oraz "upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" na rok 2015.

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Marklowice na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) na rok 2015 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku.


I. Przedmiotem konkursu jest powierzenie realizacji zadań publicznych określonych w Uchwale Rady Gminy Marklowice Nr XLVIII/241/14/ z dnia 6 listopada 2014 roku wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji

II. Rodzaje zadań:
1. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
2. kultura fizyczna i sport

Czytaj więcej: Ogłoszenie Otwartego Kunkursu ofert na zadania publiczne Gminy Marklowice w dziedzinie "kultura,...

Zapytanie ofertowe- Fakturowanie z obsługą kas fiskalnych(I)

logo

Marklowice, dn. 17.11.2014 r.Projekt „Efektywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w gminie Marklowice" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoZAPYTANIE OFERTOWEOśrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach, ul. Wyzwolenia 71, 44-321 Marklowice jako Zamawiający, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907) zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu „Fakturowanie z obsługą kas fiskalnych " dla 6 uczestniczek projektu „Efektywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w gminie Marklowice", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe- Fakturowanie z obsługą kas fiskalnych(I)

Zapytanie ofertowe Kierowca - operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej(I)

logo

 

Marklowice, dn. 17.11.2014 r.Projekt „Efektywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w gminie Marklowice" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPYTANIE OFERTOWE


Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach, ul. Wyzwolenia 71, 44-321 Marklowice jako Zamawiający, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907) zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu „Kierowca – operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej" dla 2 uczestników projektu „Efektywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w gminie Marklowice", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe Kierowca - operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej(I)

Więcej artykułów…

  1. Wyniki wyborów do Rady Gminy Marklowice
  2. Wyniki wyborów na Wójta Gminy Marklowice
  3. Frekwencja wyborcza
  4. Linia nr 2
  5. XXII Gwarki Marklowickie

Strona 1 z 5

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory2014

 

Otwarcie rozbudowanej Szkoły SP 2

Dzień Edukacji Narodowej 2014

Kurier 93

93-1
  • Zarejestrowani kandydaci w okręgach wyborczych wg kolejności numerów wylosowanych list
  • Wybory w okręgach jednomandatowych

S I P

baner sip

 

Śmieci

 smiec-2
Tel. informacyjne

Deklaracje - 32 4592817

Informacje techniczne 32 4592835

Tereny pod stację

stacja

Tereny pod stację
benzynową

 

Budynek do wynajęcia

Pogoda

 

Miasta Partnerskie

Czechy - Stonava Francja -Barlin

 

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00